Palpites 2022

11 - Austria

10 - Inglaterra

07 - Mônaco

06 - Espanha

 

05 - Miami

 
 

04 - Imola

03 - Australia

02 Arabia

01 BAHREIN